Privacy- en cookiebeleid


Reikwijdte privacy- en cookiebeleid
Onderhavig privacy- en cookiebeleid geldt voor alle bezoekers van de websites en/of webshop van Fabriekshuys Tekenstudio, waaronder in ieder geval fabriekshuys.nl en depuntenslijper.nl.

Contactgegevens Fabriekshuys Tekenstudio
De website van Fabriekshuys Tekenstudio is eigendom van – en wordt beheerd door – Fabriekshuys Tekenstudio, gevestigd te (5056 DJ) Berkel-Enschot, aan de Goudrenet 19. Het inschrijvingsnummer van Fabriekshuys Tekenstudio bij de Kamer van Koophandel is 61093645.

Respect voor privacy
Fabriekshuys Tekenstudio respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website(s) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Fabriekshuys Tekenstudio verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Om uw gebruik van de website van Fabriekshuys Tekenstudio te optimaliseren, kan Fabriekshuys Tekenstudio, met uw toestemming, uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw bestelling en de gegevens met betrekking tot het gebruik van de diensten van Fabriekshuys Tekenstudio opslaan en bewaren. Hierdoor kan Fabriekshuys Tekenstudio haar website beter op u afstemmen en u zaken aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

Met uw toestemming gebruikt Fabriekshuys Tekenstudio uw gegevens om u te informeren over aanbiedingen, over speciale acties en over mogelijke (nieuwe) ontwikkelingen van de website van Fabriekshuys Tekenstudio. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dat Fabriekshuys Tekenstudio laten weten door een e-mail te sturen naar info@fabriekshuys.nl.

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van de website Fabriekshuys Tekenstudio bijgehouden. Informatie zoals de bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie worden door Fabriekshuys Tekenstudio slechts voor intern beleid gebruikt. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

Inzien, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
U bent gerechtigd Fabriekshuys Tekenstudio schriftelijk een overzicht te vragen van uw gegevens die door Fabriekshuys Tekenstudio worden verwerkt. Ook kunt u om correctie of verwijdering van uw gegevens verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren.

Het delen van uw gegevens met derden
Indien u via een banner, geplaatst op de website van een onderneming, terecht bent gekomen op de website van Fabriekshuys Tekenstudio, zullen uw gegevens, nadat u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, worden verstrekt aan deze onderneming. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dat Fabriekshuys Tekenstudio laten weten door een e-mail te sturen naar info@fabriekshuys.nl.

Voor het overige zal Fabriekshuys Tekenstudio uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling, behoudens indien het verstrekken van uw gegevens noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Derden aan wie Fabriekshuys Tekenstudio uw gegevens (heeft) verstrekt zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben geen toestemming om uw gegevens openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor Fabriekshuys Tekenstudio te kunnen uitvoeren of indien dit noodzakelijk is om aan hun wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Fabriekshuys Tekenstudio aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van uw gegevens door de derden aan wie Fabriekshuys Tekenstudio uw gegevens (heeft) verstrekt.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Fabriekshuys Tekenstudio behoudt zich het recht voor deze cookies te gebruiken om u, bij een volgend bezoek aan de website van Fabriekshuys Tekenstudio, te kunnen herkennen. Cookies stellen Fabriekshuys Tekenstudio in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot het identificeren van personen.

U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies tijdens uw bezoek aan de website van Fabriekshuys Tekenstudio toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat.

Cookies op deze website
Permanente cookies
Door permanente cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u hebt opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Sessie cookies
Sessie cookies zetten we in tijdens uw bezoek en worden automatisch verwijderd zodra u de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af.

Google Analytics cookies
Via onze website worden cookies geplaatst door Google, als deel van de ‘Analytics-dienst’. Wij gebruiken deze dienst om bezoekersgedrag bij te houden en om rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Op basis daarvan kunnen we de website vervolgens verbeteren. Het gaat dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

Social media cookies
Op onze website vindt u buttons waarmee u onze berichten of webpagina’s kunt promoten op social media. Denk aan het ‘liken’ via Facebook of een ‘tweet’ versturen via Twitter. Deze buttons werken via stukjes code die van de social media platformen zelf afkomstig zijn. Via deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. De social media platformen geven in hun privacyverklaring aan wat ze via de cookies met uw gegevens doen.

Inschakelen, uitschakelen en verwijderen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
Meer informatie over cookies vindt u op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

Links
De website van Fabriekshuys Tekenstudio kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze websites kunnen geheel onafhankelijk van Fabriekshuys Tekenstudio opereren, zonder dat Fabriekshuys Tekenstudio ook maar enige zeggenschap over deze website(s) heeft. Fabriekshuys Tekenstudio is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die wordt verstrekt of verkregen door of via deze websites. Evenmin is Fabriekshuys Tekenstudio aansprakelijk voor enig ander gebruik van deze websites.

Onderhavig Cookie- en privacybeleid heeft slechts betrekking op de website(s) en webshop van Fabriekshuys Tekenstudio.

Google Analytics
De website(s) van Fabriekshuys Tekenstudio kunnen gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres (geanonimiseerd) niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Fabriekshuys Tekenstudio wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van haar website(s) kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website(s) geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijzigingen Cookie- en privacybeleid
Fabriekshuys Tekenstudio behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop zij met gegevens omgaat en om de voorwaarden zoals omschreven in dit Cookie- en privacybeleid aan te passen.

Indien Fabriekshuys Tekenstudio de voorwaarden zoals omschreven in dit Cookie- en privacybeleid aanpast en zij deze aanpassingen wil toepassen op de door u – reeds voor bedoelde wijziging(en) – verstrekte gegevens, wordt u hierover op het door u doorgegeven e-mailadres geïnformeerd. U kunt in dergelijk geval binnen zeven werkdagen na verzending van deze e-mail schriftelijk, dan wel via elektronische weg, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens volgens het aangepaste Cookie- en privacybeleid.

Op deze pagina treft u altijd de meest recente versie van het Cookie- en privacybeleid aan.

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over het Cookie- en privacybeleid van Fabriekshuys Tekenstudio, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info@fabriekshuys.nl